เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ Amazing Thailand Festival @ MotoGP ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ Amazing Thailand Festival @ MotoGP ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
วันประกาศ 9 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ Amazing Thailand Festival @ MotoGP ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย