เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม |
ชื่อเรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
วันประกาศ 9 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย