เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Smart Data ประจำปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Smart Data ประจำปีงบประมาณ 2563
วันประกาศ 10 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย