เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงข่าว |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงข่าว
วันประกาศ 11 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตและออกอากาศรายากรสารคีดท่องเที่ยวเชิงข่าว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย