เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563
วันประกาศ 11 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย