เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้แคมเปญ “บอกรักเมืองไทย # อย่าเดี๋ยวเที่ยวกันเลย” |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้แคมเปญ “บอกรักเมืองไทย # อย่าเดี๋ยวเที่ยวกันเลย”
วันประกาศ 13 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้แคมเปญ “บอกรักเมืองไทย # อย่าเดี๋ยวเที่ยวกันเลย”


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย