เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์และข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวเชิงการตลาดและช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์และข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวเชิงการตลาดและช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 16 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย