เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะ รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องสื่อมวลชน ชั้น 15 อาคารการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานใหญ่ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องสื่อมวลชน ชั้น 15 อาคารการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานใหญ่
วันประกาศ 19 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างปรับปรุงห้องสื่อมวลชน ชั้น 15


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย