เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และสรุปข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และสรุปข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 19 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะ จ้างวิเคราะห์และสรุปข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย