เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถ่ายโอนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถ่ายโอนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วันประกาศ 20 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย