เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์
วันประกาศ 20 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองเลขนุการและวิเทศสัมพันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2563
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ ปี 2563 (ไตรมาส 2)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย