เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน (DMS) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน (DMS)
วันประกาศ 24 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย