เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวนขนาด ๑๘,๕๐๐ บี ทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๓๓,๔๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวนขนาด ๑๘,๕๐๐ บี ทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๓๓,๔๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 25 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย