เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างโครงการเงิยรายได้ (กบจ.) |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างโครงการเงิยรายได้ (กบจ.)
วันประกาศ 26 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินรายได้ กบจ.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย