เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp รายไตรมาส ประจำไตรมาส 2/2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp รายไตรมาส ประจำไตรมาส 2/2563
วันประกาศ 7 เม.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย