เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อและเนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อและเนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 12 พ.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ใบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อและเนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย