เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 และช่วงเวลา Work from Home รวมถึงการปฏิบัติตัวหลังผ่อนปรนมาตรการ “ล็อคดาวน์” ผ่านสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 และช่วงเวลา Work from Home รวมถึงการปฏิบัติตัวหลังผ่อนปรนมาตรการ “ล็อคดาวน์” ผ่านสื่อออนไลน์
วันประกาศ 19 พ.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 และช่วงเวลา Work from Home รวมถึงการปฏิบัติตัวหลังผ่อนปรนมาตรการ “ล็อคดาวน์” ผ่านสื่อออนไลน์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย