เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีเชิงท่องเที่ยวโดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีเชิงท่องเที่ยวโดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 22 พ.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีเชิงท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย