เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand
วันประกาศ 27 พ.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย