เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอมุมมองการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอมุมมองการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal)
วันประกาศ 28 พ.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย