เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โครงการคิดถึง...อาหารจานโปรด (Thailand Food Paradise) |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โครงการคิดถึง...อาหารจานโปรด (Thailand Food Paradise)
วันประกาศ 11 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ใบแนบประกาศคิดถึงอาหารจานโปรด


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย