เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุม รผน.สัญจร ภูมิภาคภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ |
ชื่อเรื่อง เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุม รผน.สัญจร ภูมิภาคภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันประกาศ 10 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุม รผน.สัญจร ภูมิภาคภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย