เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว
วันประกาศ 12 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย