เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 16 และโครงการ The Central Legacy Festival |
ชื่อเรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 16 และโครงการ The Central Legacy Festival
วันประกาศ 15 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไหว้ครูมวยไทยโลกและโครงการ The Central Legacy Festival


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย