เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุประเภทข่าว |
ชื่อเรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุประเภทข่าว
วันประกาศ 15 มิ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ผู้ชนะ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย