เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบEGPประจำไตรมาส3ของ สอก. (เม.ย-มิ.ย.63) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบEGPประจำไตรมาส3ของ สอก. (เม.ย-มิ.ย.63)
วันประกาศ 3 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะไตรมาส3 (ไม่เกิน 100,000 บาท) ททท. สำนักงานโอซากา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย