เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท. (พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท. (พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
วันประกาศ 20 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท. (พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย