เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียเเปซิฟิก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียเเปซิฟิก
วันประกาศ 23 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียเเปซิฟิก


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย