เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ประจำปี 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ประจำปี 2564
วันประกาศ 29 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ประจำปี 2564


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย