เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 29 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย