เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3/2563 ของ สซฮ. |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3/2563 ของ สซฮ.
วันประกาศ 30 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย