เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเชิงการตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63077324930) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเชิงการตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63077324930)
วันประกาศ 30 ก.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย