เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการจ้างการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียแปซิฟิก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียแปซิฟิก
วันประกาศ 3 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการจ้างการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียแปซิฟิก


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย