เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศแผนโครงการจัดทำ Online content ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ด้านสินค้าท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว และโครงการสร้างสรรค์สินค้าอาหารเพื่อการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism |
ชื่อเรื่อง ประกาศแผนโครงการจัดทำ Online content ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ด้านสินค้าท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว และโครงการสร้างสรรค์สินค้าอาหารเพื่อการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism
วันประกาศ 24 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย