เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อศักยภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและอาหารถิ่น |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อศักยภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและอาหารถิ่น
วันประกาศ 24 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย