เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเเละเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องช้างเพื่อการท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเเละเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องช้างเพื่อการท่องเที่ยว
วันประกาศ 25 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย