เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิต Music Video ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยไปสู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านบทเพลงของ Royal Bangkok Symphony Orchestra Foundation RBSO |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิต Music Video ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยไปสู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านบทเพลงของ Royal Bangkok Symphony Orchestra Foundation RBSO
วันประกาศ 28 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย