เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กวจ. |
ชื่อเรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กวจ.
วันประกาศ 2 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศยกเลิกในเว็บไซต์
  ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง กวจ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย