เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนบทความสินค้าบริการท่องเที่ยวประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนบทความสินค้าบริการท่องเที่ยวประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์
วันประกาศ 2 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างเขียนบทความสินค้าบริการท่องเที่ยวประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย