เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Shopping Voucher จากผู้ประกอบการด้านห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Shopping Voucher จากผู้ประกอบการด้านห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่
วันประกาศ 18 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย