เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
วันประกาศ 3 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย