เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมกับ The Michelin Guide Thailand |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมกับ The Michelin Guide Thailand
วันประกาศ 31 ส.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมกับ The Michelin Guide Thailand


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย