เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 11 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย