เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาสผู้ชนะการจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Think World’s Premium Rice |
ชื่อเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Think World’s Premium Rice
วันประกาศ 18 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย