เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแคมเปญออนไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ |
ชื่อเรื่อง ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแคมเปญออนไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ
วันประกาศ 18 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย