เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สกท. |
ชื่อเรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สกท.
วันประกาศ 21 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  สกท.384/2563


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย