เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน GREENDEE TRIP หิ้วตะกร้าเข้าสวน เรียนรู้วิถีอินทรีย์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน GREENDEE TRIP หิ้วตะกร้าเข้าสวน เรียนรู้วิถีอินทรีย์
วันประกาศ 21 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน GREENDEE TRIP หิ้วตะกร้าเข้าสวน เรียนรู้วิถีอินทรีย์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย