เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
วันประกาศ 23 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย