เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม |
ชื่อเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม
วันประกาศ 24 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  กสส. ไตรมาส 3 ปี 63 (เม.ย.-มิ.ย.63)
  กสส. ไตรมาส 3 ปี 63 (เม.ย.-มิ.ย.63)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย