เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานอาคารบริการและก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา (จ้างก่อสร้างอาคารบริการสำเร็จรูป และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานอาคารบริการและก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา (จ้างก่อสร้างอาคารบริการสำเร็จรูป และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานอาคารบริการ และก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย